Latvia's leading mattress manufacturer

Visi matrači tiek iedalīti trīs galvenajās kategorijās atkarībā no to galvenajām strukturālajām atšķirībām: Pocket atsperes, Bonnel atsperes un bez atsperem. Šeit jūs varat atrast galvenās atšķirības starp tām, kā arī dažas galvenās īpašības, kuras mūsu rūpnīca var piedāvāt katram matrača tipam. Turklāt šeit jūs varat atrast standarta modeļu sarakstu katram matrača veidam, ko mēs šobrīd ražojam.

Close Menu